Bestelformulier

Frequently Asked Questions

Hoe kan ik bestellen ?

U kan het makkelijkst bestellen via ons bestelformulier. Dan zijn we zeker dat we over al uw gegevens beschikken.

Hoe snel ontvang ik mijn bestelling ?

Wij garanderen levering binnen de week. De meeste leveringen vinden plaats door onze vaste vervoerder. Indien u aan de andere kant van het land woont, worden de flessen wijn u toegestuurd met de koerier DPD. Ook dan garanderen wij u levering binnen de 7 dagen.

Leveren jullie ook naar Nederland ?

Wij leveren niet naar Nederland.

Moet ik transportkosten betalen ?

Wij leveren gratis aan huis in heel België indien u voor méér dan € 200,00 incl. BTW bestelt. Zo niet wordt een bijdrage in de bezorgkosten aangerekend van € 14,75 incl. BTW.

Kan ik mijn bestelling afhalen ?

Wij hebben geen wijnwinkel, en beschikken aldus op ons kantooradres te Gent niet over voorraden champagne. Derhalve is het niet mogelijk om in Gent te komen afhalen. Alle wijnen worden aan huis geleverd.

Wat indien ik niet tevreden ben met de aangekochte wijnen ?

Even veel mensen, even veel smaken...  Ondanks onze zorgvuldige selectie kan het zijn dat een aangekochte wijn u niet bevalt. Geen paniek, wij geven u als partikuliere klant de garantie dat u deze wijnen kan terugsturen binnen de 14 dagen na ontvangst van uw bestelling. Zelfs een motief hoeft u niet op te geven. Een e-mail sturen volstaat hiervoor. Wij verbinden ons ertoe dat wij uw centen binnen de 30 dagen terugstorten op uw bankrekening. De retourkosten zijn echter wel voor uw rekening.

Moeten er steeds volle dozen worden besteld ?

Neen hoor, u kan al onze champagnes per fles aankopen. Dat is handig, zeker als u een eerste bestelling plaatst en eens wil kennismaken met een aantal van onze champagnes. U stelt zelf uw proefassortiment samen, volgens uw smaak en budget.

Krijg ik een korting voor mijn grote bestelling ?

Voor particulieren en bedrijven zijn onderstaande kortingen van toepassing:

  • 3% voor bestelling vanaf € 1000,00 incl. BTW;
  • 4% voor bestelling vanaf € 1500,00 incl. BTW.

Deze kortingen zijn niet cumuleerbaar met andere kortingen of promoties.

Hoe moet ik mijn bestelling betalen ?

Particuliere klanten betalen steeds vooraf via bankoverschrijving. Ondernemingen en horecazaken kunnen, na goedkeuring door onze financiële directie, betalen op 30 dagen via bankoverschrijving.

Zijn de wijnen enkel bij "Octopus Sparkling Wines" verkrijgbaar ?

U kan een selectie van onze bubbels ook aankopen bij de wijnhandels waarmee wij samenwerken. Deze kan u vinden via de knop "Doorverkopers"

Ik heb een restaurant of heb een wijnwinkel. Krijg ik dan speciale tarieven ?

Voor horecazaken en doorverkopers gelden specifieke tarieven. Gelieve ons hiervoor te contacteren.

GDPR / Privacybeleid

Om uw bestelling te kunnen registreren in ons systeem en u een optimale dienstverlening te kunnen bieden, hebben wij een aantal basisgegevens nodig. Hierdoor kennen we onder andere uw adres, uw telefoonnummer en uw e-mail adres. Deze gegevens worden door ons met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandeld. Deze gegevens worden bewaard en beheerd door “Octopus Sparkling Wines BV”, Hof ter Wallen, Rabotstraat 66 bus 0101 te 9000 Gent.

Uw gegevens worden onder andere gebruikt voor de communicatie m.b.t. uw lopend order, de opmaak van de afleverbon en factuur, het aankondigen van onze jaarlijkse vakantie, het toesturen van nieuwe prijslijsten en catalogi, en het voorstellen van nieuwe producten. Wij houden enkel gegevens bij van klanten; nooit van prospects.

Uw gegevens worden uitsluitend door “Octopus Sparkling Wines BV” gebruikt, en worden nooit doorgegeven, verkocht of verhuurd aan derden.

Als u vragen hebt over privacy, uw gegevens wenst te consulteren, wijzigen of verwijderen, kan u een e-mail sturen naar info@octopussparklingwines.eu.

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Toepassingsgebied

Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn in hun geheel en zonder uitzondering van toepassing op al onze offertes, bestellingen, verkopen, leveringen en facturen. De klant erkent formeel kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. In geval van aankoopvoorwaarden van de koper die in strijd zijn met de algemene verkoopvoorwaarden van de verkoper, zijn alleen deze laatste van kracht.

 2. Prijzen

Onze prijzen gelden inclusief B.T.W. In de prijzen zijn niet begrepen de vrachtkosten en prijswijzigingen die niet afhankelijk zijn van de wil van de verkoper. Prijswijzigingen kunnen een gevolg zijn van een stijging van de productiekosten, van de grondstoffen, van de lonen, van de transportkosten en van door de overheid opgelegde lasten en/of taksen. In onze prijzen zijn de accijnzen en milieutaksen begrepen indien van toepassing op het verkochte product.

3. Offertes

Onze offertes zijn slechts geldig voor een periode van 30 dagen. Een bestelling wordt slechts definitief nadat ze door de verkoper is aanvaard geworden.

4. Wijzigingen

Wijzigingen aan bestellingen moeten uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

5. Leveringstermijnen

Onze leveringstermijnen zijn steeds bij benadering opgegeven, en worden door de vennootschap voor zover als mogelijk nagekomen. Laattijdige leveringen kunnen nooit aanleiding geven tot het afzeggen van de bestelling, het verbreken van de koop, een vermindering van de prijs, of een betaling van enige schadevergoeding door onze vennootschap aan de koper.

6. Klachten

Klachten in verband met de levering of de facturen dienen ons steeds binnen de acht dagen en per aangetekend schrijven te bereiken. Zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van onze vennootschap nemen wij geen terugzendingen aan. De vennootschap aanvaardt geen aansprakelijkheid voortvloeiend uit verkeerd gebruik, onjuiste toepassing of niet-optimale bewaaromstandigheden van de geleverde producten.

7. Leveringen

Alle verzendingen naar de koper zijn steeds op risico van de koper, zelfs indien onze vennootschap instaat voor het transport. Met betrekking tot de transportkosten, gelden de voorwaarden zoals vermeld op de prijslijsten of website van de vennootschap.

8. Verbreking

Verbreking van de overeenkomst (o.a. annulatie) geeft de niet-verbrekende partij recht op een verbrekingsvergoeding van 30% op de overeengekomen prijs, onverminderd het recht om een hogere schade te bewijzen. In geval van bewezen overmacht zijn de partijen ontslagen van het betalen van een verbrekingsvergoeding.

9. Betalingen

Al onze facturen zijn contant en zonder enige korting betaalbaar aan onze vennootschap. De interesten zijn automatisch, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verschuldigd vanaf de vervaldag van de factuur. Bij gebreke van betaling zal een verwijlintrest worden aangerekend gelijk aan de wettelijke rentevoet te verhogen met 4% per jaar, meer een contractuele verhoging ten belope van 10% op de hoofdsom van de openstaande factu(u)r(en). Bij gebreke aan betaling van één factuur worden alle op dat ogenblik openstaande facturen opeisbaar, en kan de verkoper andere bestellingen die reeds door de koper geplaatst zouden zijn, inhouden tot de openstaande facturen zijn betaald.

10. Eigendomsvoorbehoud

De verkoper behoudt de eigendom van de goederen tot de volledige betaling van de prijs. Het risico gaat evenwel reeds over vanaf de levering.

11. Geschillen

Voor alle geschillen is alleen de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Gent bevoegd.